Laman

Pelantikan Pengurus MP Cab. Wonogiri | Merpati Putih Masuk Wonogiri
Pendekar Lembah Bukit Muser 214 | Menerima Calon Anggota Baru 2016
JANJI ANGGOTA
Download AD/ART PPS Betako Merpati Putih 2013-2018
Hukuman Bagi Murid Yang Berkhianat/ Tidak Setia

Amanat Sang Guru

Sang Guru Saring Hadi Poernomo
Amanat Sang Guru, seorang Anggota Merpati putih haruslah mengemban amanat Sang Guru yaitu:
  • Memiliki rasa jujur dan welas asih
  • Percaya pada diri sendiri
  • Keserasian dan keselarasan dalam penampilan sehari-hari
  • Menghayati dan mengamalkan sikap itu agar menimbulkan Ketaqwaan kepada Tuhan.

No comments:

Post a Comment